ไอ้เหี้ย ศิริคุปต์ บุญเมฆ โกงนะครับ
ใครที่กำลังชะซื้อขาย ขายกับมันให้ระวังไว้
ชื่อนี้ เลย ศิริคุปต์ บุญเมฆ
เลข บช. 1115640911 ไทยพานิส
ขอสาบแช่งให้ พ่อแม่มันตาย ลูกมันเป็นง่อย เมียมีชู้ กับพ่อมัน